Loading...
AUDIT FINANCIAR 2017-11-06T21:51:12+00:00

Ce este auditul financiar?

„Auditul financiar este o examinare profesionala independenta a situatiilor financiare anuale ale unei entitati in scopul formularii unei opinii de audit”.

  • Evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate.
  • Controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.
  • Analiza conformitatii faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare.

Domeniile de audit acoperite:

  • audit al situatiilor financiare;
  • audit intern;
  • consolidarea conturilor;
  • auditul conturilor consolidate;
  • auditul operatiunilor financiare (fuziuni, tranzactii, grant-uri);
  • auditul entitatilor aflate sub incidenta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Obiectivul general al unui audit financiar este acela de a furniza asigurarea ca situatiile financiare examinate sunt complete si întocmite cu acuratete, iar operatiile economice s-au efectuat în conformitate cu legile si reglementarile relevante în vigoare. Îndeplinirea acestui obiectiv în conditii de certitudine absoluta, chiar daca este posibil de realizat, presupune o activitate costisitoare. Pentru a diminua aceste costuri exista însa posibilitatea realizarii auditurilor pe baza de teste. În acest context auditorii, prin rapoartele lor, cauta sa ofere o asigurare rezonabila – nu o asigurare absoluta – ca situatiile financiare examinate sunt complete si întocmite în conformitate cu prevederile legilor si reglementarilor relevante în vigoare.