Loading...
EXPERTIZE CONTABILE 2017-11-06T21:53:29+00:00

Evidentierea neregularitatilor existente in activitatile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularitati precum si prezentarea unei serii de posibilitati de solutionare a inadvertentelor constatate.

 • Controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati interpretarea datelor de evidenta si formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislatiei in vigoare.
 • Analiza conformitatii faptelor economice cu documentele aferente, precum si cauzele care au generat abaterile de la actele normative in vigoare.

 

Problemele abordate in cadrul expertizei contabile:

 • Verificarea gestiunii Administratorului din care sa rezulte sumele incasate, destinatia acestora si platile efectuate.
 • Efectuarea de catre Administrator a inregistrarilor legale in contabilitate.
 • Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege pentru toate formele de persoane juridice.
 • Evidentierea si achitarea obligatiilor catre Stat rezultate din activitatea contabila.
 • Incasarea si achitarea CASS-ului, a impozitului pe venit sau profit.
 • Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare Administratorului pentru efectuarea platilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente.
 • Respectarea plafonului cu privire la efectuarea platilor catre furnizorii de servicii.
 • Verificarea legalitatii perceperii unor sume de bani de catre Administrator.
 • Verificarea legalitatii calculului, efectuat de Administrator in stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de catre furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalitatilor achitate in perioada mentionata si cine se face vinovat de producerea lor.
 • Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de Administrator, confruntindu-se copiile chitantelor cu Registrul de Casa.
 • Verificarea tuturor platilor curente efectuate de Administrator catre furnizorii de servicii, legalitatea lor, si daca in conditiile in care persoana juridica avind de plata mari restante/penalitati la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a pastrat banii in Casa fara a plati furnizorii de servicii.
 • Regasirea in evidente a unor plati mai mari/mici decit sumele incasate in perioada respectiva.
 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale.